Vojenská tajná služba odpočúva aj civilov - je to legálne a pochopiteľné - Ľubomír Galko

Prejsť na obsah
Blogy, stanoviská
Vojenská tajná služba odpočúva aj civilov - je to legálne a pochopiteľné
27. 04. 2017 | Noviny.sk

Ozbrojené sily SRKomentátor Arpád Šoltész v tomto komentári "Nik netvrdí, že kapitán Danko je blázon. Bolo by však načase dokázať opak" znosil pod zem predsedu NR SR za to, že vydal príkaz na otváranie listových zásielok poslancom NR SR.

Nie že by som s poukázaním na aj podľa mňa protiprávne konanie Andreja Danka nesúhlasil, ale pokladám za potrebné zareagovať na tento jeden argumentačný odsek, ktorým si komentátor pomohol, citujem: Je to podobné, ako keď Galko ako minister obrany nechal vojenskou kontrarozviedkou odpočúvať civilov. Ani on dodnes nechápe, prečo sú pre armádu demokratického štátu civili nedotknuteľní. Fajn, mohli sa aj pomýliť, veď ani jeden z nich nie je demokrat. Ale Galko nie je ani právnik, čo predsa len necháva priestor na pochybnosti o jeho duševnej nespôsobilosti vykonávať verejnú funkciu. Možno je úplne normálny, len nie priveľmi bystrý. Danko je však kapitán slovenskej armády a advokát..

K tomu uvádzam nasledovné:

Nikoho som ako minister obrany nenechával vojenskou kontrarozviedkou odpočúvať. Vojenské obranné spravodajstvo (VOS) postupovalo pri nasadzovaní Informačno–technických prostriedkov vždy autonómne a na základe vlastných poznatkov. Na žiadne nasadenie ITP som nevydal pokyn na žiadne nasadenie ITP, čo skonštatoval aj dozorujúci prokurátor.

Nie je pravda, že pre VOS sú civili nedotknuteľní. Bežne sú na nich nasadzované ITP a používané sú aj Informačno–operatívne prostriedky (IOP) a to:
  • sledovanie osôb a vecí
  • legalizačné dokumenty
  • osoby konajúce v prospech Vojenského spravodajstva (VS) pri
 
Kľúčové je len to je, aby bolo všetko v súlade so zákonom (relevantné dôvody, súhlas sudcu).

Vojenské spravodajstvo v zmysle zákona v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie obrany Slovenskej republiky o:
  • činnosti ohrozujúcej ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,
  • aktivitách cudzích spravodajských služieb,
  • terorizme,
  • skutočnostiach spôsobilých vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
  • ohrození alebo úniku údajov obsahujúcich skutočnosti tvoriace predmet štátneho a služobného tajomstva.

Túto činnosť VS vykonáva aj pomocou ITP a IOP.

Veď pre príklad, keď bude napr. VS preverovať únik utajovaných skutočností, do ktorého bude zainteresovaný napríklad terajší alebo bývalý civilný pracovník rezortu obrany, je celkom logické, že nasadí ITP alebo IOP aj naňho. Alebo bude VS riešiť ohrozenie vojensko-hospodárskych záujmov Slovenska, napríklad korupciu pri obstarávaní vojenskej techniky, kde bude zasa figurovať napríklad podnikateľ, obchodujúci s rezortom obrany. Takisto nasadí ITP alebo IOP aj na neho. A čo bývalí vojaci, ktorí napríklad v spolupráci s terajšími sa zmocnia munície, napríklad granátov a budú pripravovať teroristický útok? Na nich tiež budeme brať ohľad? A podobne – takýchto prípadov je mnoho. Samozrejme, vo všetkých prípadoch so súhlasom príslušného sudcu.

Naše VS teda vždy „odpočúvalo“ aj civilov - v minulosti, počas môjho vedenia rezortu a robí tak aj teraz. Patrí to k jeho práci a ničím sa tým nelíši od ľubovoľnej členskej krajiny EÚ alebo NATO, tam to robia úplne rovnako. A na tom, že sú to krajiny demokratické, sa zrejme zhodneme aj s komentátorom, ktorý si inak celkom trefný článok zbytočne pošramotil nesprávnym tvrdením.

O tom, či som alebo nie som demokrat alebo som alebo nie som bystrý, polemizovať s Arpádom Šoltészom nebudem, na svoje autonómne hodnotenie mojej osoby má svoje právo. Moje hodnotenie jeho osoby je zas také, že problematike tajných služieb a konkrétne nasadzovaniu ITP absolútne nerozumie alebo vedome zavádza.

Minimálne porovnávať legálne nasadzovanie ITP so súhlasom sudcu s nelegálnym otváraním listov poslancov NR SR zlomyseľné určite je. A môj skromný názor je, že ak sa spojí u novinára nevedomosť so zlomyseľnosťou, výsledkom je brak.

BLOGY, STANOVISKÁ »

S našimi tajnými sa v NATO nebaví ani upratovačka. SaS navrhuje zmeny
Mohlo by vás zaujímať

18. 09. 2015 | Blog.sme.sk
„Liberálny boh“ mi je svedkom, že sa nechcem stále zaoberať minulosťou. Chcem už hľadieť do budúcnosti a odvádzať konštruktívnu robotu. Som spoluautorom nového reformného ekonomického programu SaS s VIAC »

10. 10. 2016 | Európske noviny
Ani nové bezpečnostné hrozby, ani komplikovaná bezpečnostná situácia vo svete a v krajinách EÚ neznepokojili kompetentných. Slovenské Ozbrojené sily budú mať pravdepodobne naďalej problémy. VIAC »

01. 08. 2016 | Európske noviny
Pred niekoľkými dňami boli medializované informácie o tom, že David Ali Sonboly, ktorý v Mníchove zastrelil deväť ľudí, použil zbraň, kúpenú na Slovensku – Glock 17. Zbraň bola predtým používaná ako atrapa v VIAC »


Bezpečnosť a spravodlivosť
Sloboda a solidarita
Vízia 2024
Sloboda a solidarita
40 opatrení pre ľudí
Program SaS
Facebook
Návrat na obsah