Vízia strany SaS do roku 2024 - Ľubomír Galko

Prejsť na obsah
MYŠLIENKY
Príhovor Richarda Sulíka
Ctení voliči,

politiku môžete vo všeobecnosti robiť dvomi spôsobmi. Buď si zistíte, čo dostatočný počet voličov chce práve počuť a to hlásate, alebo máte nejaké presvedčenie a o jeho správnosti sa snažíte dostatočný počet voličov presvedčiť.

Obidva prístupy majú svoje výhody a nevýhody a konštatujem, že SaS je a vždy bola ten druhý prípad. Teda, že máme naše presvedčenie, ktoré je postavené na hodnotách, ktoré sa po celú existenciu strany nemenia. Naše hodnoty hovoria o tom, akí sme.

Vychádzajúc z našich hodnôt sme napísali posolstvo, ktoré takpovediac našou DNA. Naše posolstvo hovorí o tom, čo chceme robiť.

Ďalším krokom v našich snahách zrozumiteľne a uveriteľne priblížiť voličom ako budeme konať, ak nám po najbližších voľbách dajú mandát na prevzatie zodpovednosti za Slovensko, je „Vízia SaS do roku 2024“. Je to pomerne krátky materiál, v ktorom opisujeme dnešnú východiskovú situáciu a dlhodobé trendy, ktoré je nutné zohľadniť a tiež predstavujeme našich osem priorít. Ak máte takéto pevné hodnotové ukotvenie, a navyše jasne sformulované, oveľa lepšie sa Vám volebný program píše a oveľa ťažšie stratíte politický kompas.

Naše hodnoty a posolstvo nájdete na nasledujúcej strane a naša vízia začína na strane 5. Za akékoľvek pripomienky budem vďačný, pošlite ich, prosím, na richard@sulik.sk. Prajem príjemné čítanie.
Richard Sulík
predseda strany
a predseda Výboru pre program
Hodnoty SaS

Strana Sloboda a Solidarita je jedna z mála strán, o ktorej platí, že je hodnotovou stranou. Naše hlavné hodnoty sú tri:

Sloboda

Sloboda jednotlivca je dôležitá aj pre spoločnosť. Blahobyt budujú jednotlivci a čím viac osobnej a ekonomickej slobody občania majú, tým väčších vecí sú schopní. História to už mnohokrát ukázala. My nechceme ľuďom diktovať, ako majú žiť, pokiaľ nezasahujú do slobody iných. Tiež nechceme produktívnemu obyvateľstvu odobrať stále väčší objem peňazí, aby sme sa následne mohli hrať na bohov a peniaze prerozdeľovať.

Solidarita

Tvoríme civilizovanú spoločnosť a v 21. storočí a v strede Európy nesmieme pripustiť, aby ľudia umierali hladom alebo vykrvácali na ulici. Preto považujeme základnú mieru solidarity, teda aby štát garantoval  každému svojmu občanovi životné minimum a základnú zdravotnú starostlivosť, za nevyhnutnú.

Zdravý rozum

Všetko naše úsilie, naša vízia a náš program musia obstáť v konfrontácii s našimi základnými hodnotami - čím vyššou mierou slobody a základnou mierou solidarity. Preto si často kladieme otázku – zvýši taký či onaký cieľ slobodu jednotlivca alebo upevní solidaritu v spoločnosti? Je však pár cieľov, ktoré sú obsiahnuté v našom programe, pri ktorých sa to priamočiaro nedá vidieť. Nazývajme ich ciele zdravého rozumu. Napríklad cieľ - vyrovnaný štátny rozpočet.


Posolstvo SaS

Ak sú šťastní jednotlivci, je šťastná celá spoločnosť. Preto si v strane Sloboda a Solidarita ctíme slobodu jednotlivca a považujeme ju za najvyššiu hodnotu. Bojujeme za vyššiu životnú úroveň, pretože práve tá zvyšuje mieru slobody jednotlivcov.

Naopak, korupcia a klientelizmus životnú úroveň drvivej väčšiny obyvateľov znižujú.

Fungujúce zdravotníctvo a kvalitné školstvo považujeme za dôležité predpoklady vyššej životnej úrovne.

Prirodzenou súčasťou každej dobre spravovanej krajiny má byť v 21. storočí základná miera solidarity. Usilujeme sa o štíhly štát, ktorý financuje len verejné statky, čo umožní znížiť dane a odvody. Štát je v našom ponímaní garantom včasnej spravodlivosti a bezpečnosti.
Vízia strany SaS do roku 2024

Strana SaSSlobodný a kvalitný život v slušnej, bezpečnej a dobre spravovanej krajine.
 
Dnešná realita je v mnohých ohľadoch v príkrom rozpore s tým, kam by sa Slovensko malo v najbližších rokoch uberať. Hodnoty a zásady sa z politiky takmer úplne vytratili, predvolebné sľuby nemajú prakticky žiadnu cenu. Socialistická vláda míňa stále viac peňazí. Zvyšuje existujúce dane a vymýšľa nové, čím trestá slušných ľudí za ich osobný úspech. Všadeprítomná korupcia ničí našu spoločnosť. A snáď najväčším problémom našej doby je skutočnosť, že mafia v bielych golieroch ovládla štátny monopol moci.

Východisková situácia a očakávané trendy

Hrubým porušením predvolebných sľubov vznikla tretia vláda Roberta Fica, ktorá sa prakticky od svojho vzniku zmieta vo vážnych problémoch. Sú nimi doslovný rozklad jedného z pôvodných koaličných partnerov, mocenské spory, zotrvanie ministra vnútra vo svojej funkcii napriek prebiehajúcemu vyšetrovaniu pre možné majetkové podvody a nekonania (napr. kauza Bašternák). Žiaľ, sú to práve ekonomické záujmy, ktoré túto vládu držia pohromade.
 
Je reálne očakávať, že vzťahy vo vnútri koalície sa po skončení predsedníctva výrazne zhoršia. Strana Sloboda a Solidarita považuje predčasné voľby za nepravdepodobné, nedajú sa však vylúčiť. Na takúto alternatívu je SaS personálne i odborne pripravená.

Schopnosť tretej vlády Roberta Fica odvážne reformovať je prakticky nulová a v najlepšom prípade sa o nej bude hovoriť ako o stratených rokoch. Situácia v školstve, zdravotníctve, či súdnictve je kritická a takou aj ostane. Možno sa podarí prijať niektoré opatrenia, ale systémové zmeny medzi nimi rozhodne nebudú. Ďalšia vláda, ak bude pravicová, bude musieť začať realizovať odvážne reformy, preto je žiaduce   mať ich pripravené a domyslené. Tieto požiadavky strana SaS svojím programom spĺňa. Rozloženie síl je mimoriadne ťažké predvídať. Takzvané štandardné pravicové strany sa pominuli: SDKÚ-DS a #SIEŤ prakticky neexistujú, KDH už nie je parlamentnou stranou, Most-Híd je v koalícii s ľavicovým SMER-SD. Ďalšie strany sa musia najprv vyprofilovať a stabilizovať a iné, o ktorých sa dnes hovorí, musia najskôr vzniknúť a prejsť si detskými chorobami. V tejto fáze je takmer nemožné predpovedať, ako by mohla budúca pravicová koalícia vyzerať. Prioritou strany SaS do najbližších parlamentných volieb je preto čo najlepší volebný výsledok s cieľom účasti vo vládnej koalícii.
 
Náš úspech vidíme v predkladaní funkčných riešení, aj preto, že sa začína ukazovať silná odolnosť voličov SMERu-SD voči kauzám ich strany.

Slovenskú spoločnosť budú ovplyvňovať aj dlhodobé trendy, ktoré vláda nevie ovplyvniť, avšak vie na ne správne reagovať.

 • Výrazne sa zmení demografia obyvateľstva

Nezvrátiteľným trendom je starnutie obyvateľstva. Pomer ľudí v ekonomicky aktívnom veku a v dôchodkovom veku sa bude najbližších 35 rokov zhoršovať. Druhý dôchodkový pilier, ktorý mal pomôcť tomuto trendu čeliť, bol vládou Roberta Fica prakticky zlikvidovaný. Bude  potrebné rátať  s deficitmi plynúcimi z dôchodkového zabezpečenia vo výške niekoľkých percent HDP.  Rásť budú aj náklady na zdravotnú starostlivosť a sociálne služby.
 
V rámci celoslovenskej nízkej pôrodnosti má rómska časť obyvateľstva, osobitne v
 
segregovaných osadách, pôrodnosť výrazne vyššiu. Žiaľ, z dôvodu prehnanej politickej korektnosti neexistujú oficiálne štatistiky. Tiež neexistujú štatistiky o kriminalite Rómov, no v spoločnosti silnie pocit, že tí Rómovia, ktorí žijú na jej okraji, prakticky nepracujú, zato stále viac terorizujú svoje nerómske okolie. Rastúci podiel neprispôsobivej rómskej časti obyvateľstva bude preto stavať krajinu pred čoraz väčšie problémy a výzvy.

 • Bezpečnosť bude dôležitejšia
Silvester v Kolíne, vojna v Sýrii, teroristické útoky v západnej Európe a k tomu státisíce migrantov ročne prúdiacich do Európy. Európou sa šíri strach, ľudia stále viac pociťujú nedostatok bezpečnosti. Tento trend bude najbližšie roky pokračovať a dopyt po bezpečnosti a ochrane pred veľkým množstvom migrantov sa bude zvyšovať. Ľudia sa budú báť viac o svoje deti ako o svoje peňaženky. Rovnako bude silnieť odpor proti islamizácii Európy.

 • Staré elity budú pokračovať v integrácii EÚ

Po vystúpení Veľkej Británie z EÚ bude chýbať najsilnejší odporca stále hlbšej integrácie EÚ, čím zosilnie tlak na ďalšiu integráciu a na odovzdávanie ďalších kompetencií do Bruselu. To povedie k ďalším odstredivým trendom, k posilneniu eurokritických síl a možno aj k referendu o vystúpení v niektorej ďalšej krajine. V každom prípade bude EÚ naďalej prežívať turbulentné obdobie.

 • To, čo sa dnes označuje za extrémizmus, prestane byť extrémom

Migranti sú pre Európu jedným z najväčších problémov a tento problém sa bude zväčšovať. Dnešné politické špičky nedokážu tento problém účinne riešiť z dôvodu prehnanej politickej korektnosti, pomýleného humanizmu a tiež kvôli nedostatku odvahy. Preto tajné voľby každé štyri roky spôsobia výrazný nárast extrémnych síl, ktoré budú ponúkať rázne riešenia migrantskej krízy, spolu s ním však zosilnejú aj tendencie obmedzovať slobodu jednotlivcov.

 • Kríza eura bude pokračovať

Politika Európskej centrálnej banky (nulové úroky, výkup štátnych dlhopisov, takmer nulové povinné minimálne rezervy) je pre našu menu z dlhodobého pohľadu zničujúca. Zároveň je nevyhnutná kvôli skutočnosti, že krajiny južnej Európy nedokážu hospodáriť bez dlhov, pretože euro je pre nich príliš silnou menou. Eurokríza rozhodne nie je vyriešená, naopak, bude sa v pravidelných intervaloch vracať.

Na základe vyššie uvedených východísk a očakávaných trendov si SaS stanovuje nasledovné priority a predkladá tieto riešenia:

 • Sebavedomý člen EÚ a NATO

SaS sa hlási k členstvu v EÚ. Za najväčšie výhody považuje spoločný trh, funkčný Schengen a ochranu ľudských práv. Avšak dávno sa ukázalo, že nie všetko, čo z Bruselu prichádza, je pre Slovensko prospešné. Napríklad sme si dotačnou politikou a nekorektnou reguláciou nechali výrazne zdecimovať poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Preto bude najbližšie roky dôležité skutočne hájiť záujmy Slovenska v EÚ a na tento účel plne využívať práva, ktoré Slovensko podľa platných zmlúv má. K tomu patrí odmietnutie ďalších záchranných balíkov, prijímanie regulácie len v nevyhnutnej miere, odmietnutie kvót na prerozdelenie migrantov a pod. Zároveň strana SaS požaduje zásadnú reformu EÚ, ktorej podstatou je navrátenie značnej časti kompetencií národným štátom.

SaS sa hlási k členstvu v NATO, ktoré zlepšuje bezpečnostnú situáciu Slovenska. Netvrdíme, že v minulosti nedošlo k chybným rozhodnutiam (napríklad v Belehrade v roku 1999), zároveň však  tvrdíme, že NATO je jediná organizácia, ktorá je schopná zaistiť bezpečnosť Slovenska.

 • Spravodlivosť a boj proti korupcii a rozkrádaniu

Všadeprítomná korupcia zožiera našu spoločnosť  a sudcovia, ktorí si pomýlili nezávislosť so svojvôľou, podkopávajú právny štát. Boj proti korupcii a rozkrádaniu je v prvom rade personálnou otázkou. Nepotrebujeme množstvo nových zákonov, potrebujeme čestných ľudí. Práve strana SaS, ktorá za sebou nemá žiadnych oligarchov, spĺňa predpoklady na tie správne nominácie. Korupciu a rozkrádanie obmedzí aj nižšia miera prerozdelenia (pozri bod Štíhly štát).

V oblasti súdnictva je potrebné nastaviť jasné a merateľné ukazovatele, zosobniť ich
 
nedodržania príslušnému sudcovi a posilniť nástroje vyvodenia disciplinárnej zodpovednosti. Prijímanie nových sudcov má byť založené výhradne na splnení vysokých profesionálnych i osobnostných nárokov. Obdobný prístup si vyžaduje prokuratúra.

 • Zásadná reforma odvodov

Súčasný demografický vývoj a extrémna komplikovanosť dnešného odvodového a sociálneho systému si vyžaduje zásadnú reformu odvodov a strana SaS ju vníma ako jednu z najvyšších priorít. Ide najmä o nastavenie základnej miery solidarity, plne solidárny prvý pilier, odstránenie bariér medzi nepracovaním a pracovaním a výrazné zjednodušenie systému. Strana SaS už dávnejšie predstavila projekt Odvodový bonus a vývoj len dokazuje, že nami navrhované riešenia sú nielen naďalej aktuálne, ale aj čoraz nevyhnutnejšie.

 • Výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia

Pri vytváraní produktívnych a udržateľných pracovných miest hrá rozhodujúcu rolu súkromný sektor, ktorý však k vytváraniu pracovných miest nie je možné prinútiť. Čo ale štát môže urobiť, je výrazne zlepšiť podmienky pre podnikanie pre všetky a nielen pre vybrané subjekty. Ak sa bude zamestnávateľom lepšie dariť, budú potrebovať viac zamestnancov. To zvýši ponuku pracovných miest a zamestnanci budú mať možnosť zmeniť pracovné miesto za účelom vyššej mzdy, či lepších podmienok. Stúpne tlak na rast miezd a následne životná úroveň všetkých zamestnancov.

Problémom je aj všadeprítomná regulácia, ktorá často nie je vynútená Európskou úniou. Strana SaS pripravila pod názvom Agenda 2020 vyše 150 konkrétnych návrhov pre zlepšenie podnikateľského prostredia, z toho 40 ihneď realizovateľných a bez negatívneho dopadu na štátny rozpočet. Zoznam bodov v Agende 2020 rozhodne nie je konečný.

 • Štíhly, efektívne a vyrovnane hospodáriaci štát

Prioritou strany SaS je docieliť, aby štát financoval len verejné statky a to len v nevyhnutnej miere. Navyše, aby financoval len také projekty, u ktorých je preukázaná ich návratnosť. To umožní zredukovať štátnu správu a otvorí priestor na zníženie daní. Zároveň, tým, že klesne objem prerozdeľovaných prostriedkov, klesne aj korupcia a rozkrádanie. Mimoriadne dôležité je hospodárenie štátu bez deficitu a k tomuto záväzku sa strana SaS plne hlási. Na štátoch ako Grécko či Taliansko vidieť zhubné následky politiky bezbrehého zadlžovania.

 • Školstvo

Kvalitnú prípravu budúcich generácií pre pracovný trh považujeme za nevyhnutnú pre trvalo udržateľný rast životnej úrovne. Preto musíme opustiť predstavu, že 40 percent ročníka má mať vysokoškolské vzdelanie (VŠ). Je to príliš veľa študentov, ktorí jednak znižujú úroveň vysokých škôl a zároveň chýbajú na stredných školách. Vyhodnocovanie úspešnosti absolventov vysokých a stredných škôl považujeme za nevyhnutné. Sme za viac slobody v rozhodovaní škôl a financovanie len cez normatív s rovnakými podmienkami pre všetky typy zriaďovateľov, ktorý však zohľadní aj kvalitu školy. Vysokoškolské vzdelanie považujeme len čiastočne za verejný statok, preto sme za spolufinancovanie štúdia študentmi.

 • Zdravotníctvo a sociálne služby

Základnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých občanov vnímame ako verejný statok a navrhujeme jej (po strop vymeriavacieho základu) solidárne financovanie. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú byť súkromné spoločnosti, ktoré budú fungovať na základe korektne nastavených pravidiel, s rovnakými podmienkami pre všetkých. Preto podporujeme odštátnenie nemocníc. Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní v rozumnej miere, analogicky k súkromným DSS, považujeme za správne. Sme za reformu a viacpilierové financovanie sociálnych služieb a zrovnoprávnenie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

 • Rómska problematika

Osobitným problémom je časť rómskych komunít. Viac ako 20 rokov sa o tomto probléme hovorí, vynakladajú sa nemalé prostriedky, no musíme konštatovať, že situácia sa neustále zhoršuje. Preto riešenie tohto problému vníma SaS ako svoju prioritu. Považujeme za správne prijať zákon o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý definuje rómske osady a následne pre ne stanoví pravidlá. Okrem zákona SVS musia zákony platiť pre všetkých rovnako a ich dodržiavanie musí byť voči všetkým rovnakým spôsobom vynucované.

Strana SaS pripravila súhrn 30 konkrétnych opatrení s cieľom prinútiť dospelých pracovať, zamedziť príživníckemu spôsobu života a zabezpečiť vzdelanie pre deti. Zoznam opatrení sa nachádza na webovej stránke SaS.

Toľko k našim prioritám a riešeniam. Aby došlo k ich plneniu, musí sa strana SaS stať významným členom budúcej vládnej koalície. Od volieb 2016 sme lídrami opozície v NR SR, máme silný parlamentný klub, v ktorom sú prítomní všetci tímlídri a ďalší odborníci strany SaS. Máme dostatočný mediálny priestor nielen na kritiku tretej vlády Roberta Fica, ale aj na prezentáciu našich návrhov. Každodennou poctivou prácou, založenou na našich postojoch a zásadách, si môžeme a musíme získavať sympatie ľudí, ktorým nie je ľahostajný vývoj na Slovensku.

Budeme pozorne vyhodnocovať pohyby na prudko sa meniacej politickej mape Slovenska (rozpory vo vládnej koalícii, vznik nových strán). Na poli diplomacie musí strana SaS zvyšovať svoj koaličný potenciál pre vstup do budúcej vlády a hľadať možných spojencov.

Voľby do VÚC (2017), komunálne voľby (2018), voľby prezidenta SR a eurovoľby (2019) sú pre SaS príležitosťami na získavanie nových voličov a sympatizantov a na vytvorenie priestoru pre mladých talentovaných ľudí presadiť sa v politickom živote. Najdôležitejším cieľom však budú parlamentné voľby, pravdepodobne v roku 2020.

Spoločne musíme urobiť všetko pre to, aby po najbližších voľbách vznikla za účasti SaS vláda, ktorá spraví zo Slovenska krajinu, v ktorej sa oplatí pracovať, podnikať a žiť.
10 dôvodov, prečo je SaS dobrá voľba

 • SaS je strana odborníkov.
 • Naše riešenia sú vytvorené podľa zdravého rozumu.
 • SaS je strana živnostníkov, podnikateľov, pracovitých ľudí a je tu pre všetkých, ktorí na Slovensku prinášajú hodnoty.
 • SaS za sebou nemá žiadne korupčné kauzy.
 • Na rozdiel od iných sme nikdy nekradli.
 • SaS hovorí pravdu. Členovia strany majú na konte najviac pravdivých výrokov.
 • SaS je strana bez komunistov a eštebákov.
 • SaS je zásadová. Drží sľuby a hovorí pravdu, aj keď nie peknú a lákavú.
 • SaS má čisté financovanie. Vie zdokladovať všetky príjmy a výdaje.
 • SaS je čitateľná strana, volič vie, čo od nej môže čakať.
 • SaS je dnes skúsenou stranou stojacou na pevných základoch.
Predstavili sme víziu SaS do roku 2024 a osem našich priorít. Ak budeme mať v rukách moc, na tieto priority budeme klásť dôraz.<br /><br />Jednou z nich je, samozrejme, vonkajšia a vnútorná bezpečnosť, po ktorej bude podľa nášho názoru, nielen na Slovensku, ale v celej EÚ, mimoriadne silný dopyt.<br /><br />Osem hlavných priorít SaS:<br />1. Slovensko ako sebavedomý člen EÚ a NATO<br />2. Boj za spravodlivosť a boj proti korupcii<br />3. Zásadná reforma odvodov v súvislosti s demografickou krízou<br />4. štíhly, efektívny a vyrovnane hospodáriaci štát<br />5. Kvalitné školstvo<br />6. Fungujúce zdravotníctvo<br />7. Rómska problematika<br />8. Výrazné zlepšenie podnikateľského prostredia
Mohlo by vás zaujímať

Programový dokument
Policajný zbor čelí klesajúcej dôvere obyvateľov Slovenska. Opätovné získanie dôvery občanov je popri lepšom a efektívnejšom fungovaní polície jedným z kľúčových cieľov. Niet žiadnych pochybností, že za zlú VIAC »

Programový dokument
Ctení voliči, politiku môžete vo všeobecnosti robiť dvomi spôsobmi. Buď si zistíte, čo dostatočný počet voličov chce práve počuť a to hlásate, alebo máte nejaké presvedčenie a o jeho správnosti sa snažíte dostatočný VIAC »

Programový dokument
Strana SaS dnes predstavila 40 opatrení, ktoré bude chcieť presadiť. Vyhlásil to šéf SaS na tlačovej konferencii. Sulíkovci majú aj podporu opozície. Sulík kritizoval, že vláda ide cestou selektívnej podpory. „Pomáha len VIAC »


Bezpečnosť a spravodlivosť
Sloboda a solidarita
Vystúpenia v parlamente
Slovenský parlament
40 opatrení pre ľudí
Program SaS
Facebook
Návrat na obsah